Cześć, w czym mogę pomóc?

Ogólne

Konto Shopee
Aplikacja Shopee (Android/iOS)
Polityka
Pomoc
Regulaminy konkursów

Polityka prywatności Shopee

1) Wprowadzenie


Spółka Shopee z powagą podchodzi do swoich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zobowiązuje się do uwzględnienia praw oraz wątpliwości w zakresie ochrony prywatności wszystkich użytkowników stron/y i aplikacji na urządzenia mobilne Shopee („Platforma”) (Platformę oraz świadczone przez nas usługi wskazane na naszej Platformie określamy łącznie mianem „Usług”). Określenie Użytkownicy odnosi się do użytkownika, który dokona rejestracji konta w naszym serwisie w celu korzystania z Usług, i obejmuje Kupujących i Sprzedających (zgodnie z definicjami podanymi w Regulaminie Świadczenia Usług) (indywidualnie i łącznie: „Użytkownicy”), a także do niezarejestrowanych użytkowników odwiedzających stronę/strony Shopee oraz pobierających aplikację na urządzenia mobilne, a następnie z nich korzystających (indywidualnie i łącznie: „użytkownicy” lub „Państwo” lub „Państwa”). Jesteśmy świadomi wagi zobowiązania do ochrony danych osobowych powierzonych nam przez Państwa i wierzymy, że naszym obowiązkiem jest właściwe zarządzanie, ochrona i przetwarzanie Państwa danych osobowych.


Niniejsza Polityka prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) ma na celu pomóc Państwu zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy dokonają Państwo rejestracji w naszym Serwisie lub z niego skorzystają. Niniejsza Polityka przekazuje informacje wymagane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”) i ma na celu ułatwienie Państwu podjęcia świadomej decyzji zanim przekażą nam oni swoje dane osobowe.


Niniejsza Polityka może być aktualizowana. O wszelkich istotnych zmianach zostaną Państwo powiadomieni za pomocą komunikatu zamieszczonego na Platformie. Zachęcamy do okresowego ponownego zapoznania się z niniejszą Polityką, aby być na bieżąco z zawartymi w niej informacjami. 


2) Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w kontekście korzystania z Usług jest SHPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa), KRS: 0000918384, NIP: 527-29-65-079, REGON: 389450687 („Shopee”, „my” lub „nasz”). 


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: dpo.pl@shopee.com. Dodatkowe informacje na temat naszego Inspektora ochrony danych są dostępne na stronie Inspektor Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych działań w zakresie ochrony prywatności, zachęcamy do kontaktu. 


3) Jakie dane osobowe będzie gromadzić Shopee?


Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych mogą się różnić w zależności od sposobu Państwa interakcji z naszą Platformą / Usługami. Do kategorii tych należą:


 1. imię i nazwisko; 
 2. adres e-mail; 
 3. data urodzenia; 
 4. adres do rozliczeń i/lub adres dostawy; 
 5. dane rachunku bankowego i dane dotyczące płatności; 
 6. numer telefonu; 
 7. płeć; 
 8. informacje przesyłane przez lub powiązane z urządzeniami, przez które uzyskiwany jest dostęp do naszych Usług lub Platformy; 
 9. informacje o Państwa sieci, a także osobach i kontach, z którymi wchodzą Państwo w interakcje; 
 10. zdjęcia lub nagrania audio lub wideo udostępniane nam przez Państwa; 
 11. dokumenty identyfikacyjne wydane przez organy państwowe lub innego rodzaju informacje wymagane do przeprowadzanych przez nas procesów due dilligence, znajomości klienta (ang. know your customer), weryfikacji tożsamości lub zapobiegania oszustwom – w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa;  
 12. dane wykorzystywane na potrzeby marketingu i komunikacji, takie jak preferencje użytkowników w zakresie otrzymywania od nas, lub innych podmiotów, materiałów marketingowych, preferencje dotyczące sposobu prowadzenia oraz historii komunikacji z nami, naszymi usługodawcami i innymi podmiotami trzecimi;  
 13. dane dotyczące korzystania z serwisu oraz transakcji, w tymi informacje na temat wyszukiwania, zamówień, reklam i treści, z którymi wchodzą Państwo w interakcję na Platformie oraz inne produkty i usługi związane z Państwem; 
 14. dane lokalizacyjne;
 15. wszelkie inne informacje na temat Użytkownika, gdy Użytkownik zarejestruje się w naszych Usługach lub na Platformie, oraz kiedy Użytkownik korzysta z Usług lub Platformy, a także informacje na temat sposobu wykorzystywania naszych Usług i Platformy przez Użytkownika; oraz 
 16. dane zagregowane (zbiorcze) na temat treści, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję.

4) W jaki sposób Shopee będzie gromadzić Państwa dane osobowe? 


Dane osobowe użytkowników gromadzimy m.in.:


 1. gdy założą Państwo konto w naszych Usługach lub na Platformie lub zaktualizują wcześniej podane przez Państwa informacje;
 2. gdy prześlą Państwo formularz, w tym w szczególności formularz aplikacyjny lub innego rodzaju formularz dotyczący którejkolwiek z naszych Usług, przez internet lub fizycznie;
 3. gdy zawrą Państwo umowę lub przekażą innego rodzaju dokumentację lub informacje dotyczące Państwa interakcji z nami lub gdy będą Państwo korzystali z naszych Usług;
 4. gdy podejmują Państwo kontakt z nami, np. telefonicznie (rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo), listownie, przez fax, podczas spotkań, poprzez platformy społecznościowe i wiadomości e-mail, w tym gdy podejmują Państwo kontakt z naszymi przedstawicielami ds. obsługi klienta; 
 5. gdy korzystają Państwo z naszej Platformy i Usług (logując się do nich lub bez logowania);
 6. gdy powiążą Państwo swoje konto Shopee ze swoim Kontem w Mediach Społecznościowych (jak zdefiniowano poniżej) lub innym kontem zewnętrznym lub będą Państwo korzystać z innych funkcji mediów społecznościowych zgodnie z regulaminem dostawcy usług mediów społecznościowych;
 7. gdy korzystają Państwo z naszych usług elektronicznych lub kontaktują się z nami za pomocą naszej aplikacji lub korzystają z Usług lub Platformy. Obejmuje to, m.in., korzystanie z plików cookie, które możemy stosować, gdy nawiązują Państwo z nami kontakt poprzez naszą aplikację lub stronę internetową (jak określono w Punkcie 13 poniżej);
 8. gdy, korzystając z naszych Usług lub odwiedzając naszą stronę/strony, na swoim urządzeniu wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie informacji naszej aplikacji lub Platformie;
 9. gdy dokonują Państwo transakcji, korzystając z naszych Usług;
 10. gdy przekazują nam Państwo swoje opinie zwrotne lub skargi;
 11. gdy zarejestrują się Państwo do udziału w konkursie; lub
 12. gdy przekażą nam Państwo swoje dane osobowe z jakiegokolwiek innego powodu.

Jeśli założą Państwo konto Użytkownika na naszej Platformie, korzystając ze swojego konta w mediach społecznościowych („Konto w Mediach Społecznościowych”), powiążą Państwo swoje konto Shopee z Kontem w Mediach Społecznościowych, lub będą korzystać z jakichkolwiek opcji mediów społecznościowych Shopee, wówczas będziemy mogli uzyskać dostęp do informacji na Państwa temat, które dobrowolnie udostępnili Państwo usługodawcy obsługującemu Państwa Konto w Mediach Społecznościowych zgodnie z jego regulaminem, a my będziemy zarządzać takimi danymi osobowymi i wykorzystywać je, przestrzegając za każdym razem niniejszej Polityki.


Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne, Państwa urządzenie przesyła informacje, które mogą zawierać dane na Państwa temat, które są zapisywane przez serwer sieciowy podczas przeglądania przez Państwa naszej Platformy. Obejmują one zazwyczaj, m.in. adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego komputera/urządzenia mobilnego i przeglądarki, rodzaj urządzenia mobilnego, specyfikację urządzenia mobilnego, niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia (UDID) lub identyfikator urządzenia mobilnego (MEID) dotyczące Państwa urządzenia mobilnego, adres serwisu internetowego, z którego przeszedł użytkownik (jeśli ma to zastosowanie), strony, które Państwo odwiedzają w naszej witrynie i w aplikacjach na urządzenia mobilne wraz z czasem wizyty, a czasem także plikiem „cookie” (więcej informacji w Punkcie 11 poniżej), aby pomóc stronie zapamiętać Państwa ostatnią wizytę. W przypadku gdy są Państwo zalogowani informacje te są powiązane z Państwa indywidualnym kontem. Informacje te są także uwzględniane w anonimowych statystykach, pozwalając nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony. 


Nasze aplikacje na urządzenia mobilne mogą gromadzić szczegółowe dane na temat lokalizacji Państwa urządzenia mobilnego, korzystając z narzędzi takich jak GPS, Wi-Fi itp. Gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i/lub przetwarzamy te informacje w jednym lub wielu celach, w tym, m.in., na potrzeby usług opartych na lokalizacji, jakich Państwo zażądają, lub w celu dostarczenia odpowiednich treści w oparciu o Państwa lokalizację, lub aby umożliwić Państwu udostępnienie swojej lokalizacji innym Użytkownikom w ramach Usług dostępnych w aplikacjach na urządzenia mobilne. 


Nasze Usługi i Platforma nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie jakichkolwiek danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16. roku życia. Konta używane wyłącznie przez takie dzieci będziemy zamykać i usuwać wszelkie dane osobowe, które, zgodnie z naszym przekonaniem, zostały przekazane przez dziecko poniżej 16. roku życia. Prosimy, aby jako rodzice lub opiekunowie prawni, nie zezwalali Państwo takim dzieciom będącym pod Państwa opieką na przekazywanie danych osobowych do Shopee. Rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien towarzyszyć dziecku podczas korzystania przez nie z Usługi i zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług oraz Politykę w imieniu dziecka, lub wyrazić zgodę, jaka może być wymagana, aby możliwe było korzystanie z Usług. Konta używane wyłącznie przez takie dzieci będziemy zamykać oraz będziemy usuwać i/lub kasować wszelkie dane osobowe, które, zgodnie z naszym przekonaniem, zostały przekazane bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego przez dziecko poniżej 16. roku życia.


5) Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania danych?


Poniższe zestawienie opisuje cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne zgodne z RODO.


6) W jaki sposób Shopee chroni i przechowuje dane osobowe?

Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe  są w naszych systemach bezpieczne. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zabezpieczonej sieci, a dostęp do nich ma wyłącznie ograniczona liczba pracowników o specjalnych prawach dostępu do takich systemów. Ogólnie rzecz biorąc Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Dane osobowe przechowujemy zgodnie z zapisami RODO oraz innymi przepisami mającymi w tym przypadku zastosowanie. Oznacza to, że wykasujemy i zanonimizujemy Państwa dane osobowe, gdy w sposób zasadny uznamy, że: (i) cel, dla którego konkretne dane osobowe zostały zgromadzone nie jest już realizowany przez ich przechowywanie; (ii) przechowywanie nie jest już konieczne do jakichkolwiek celów prawnych lub biznesowych; oraz (iii) żadne inne prawnie uzasadnione interesy nie wymagają dalszego przechowywania takich danych osobowych. Jeśli przestaną Państwo korzystać z Platformy lub Usług, lub jeśli zezwolenie na korzystanie przez Państwa z Platformy lub Usług wygaśnie lub zostanie wycofane, nadal będziemy mogli przechowywać, wykorzystywać i/lub ujawniać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz naszymi obowiązkami wynikającymi z RODO i innych obowiązujących przepisów prawa.


W zależności od celu przetwarzania będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo jak długo jeden z poniższych warunków ma zastosowanie:


 1. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, najdłużej będziemy je przechowywać do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody;
 2. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy, to co do zasady będziemy je przechowywać przez czas trwania umowy oraz do momentu wygaśnięcia okresu na zgłaszanie ewentualnych roszczeń;
 3. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnego obowiązku, będziemy je przechowywać przez okres konieczny do wypełnienia takiego obowiązku, w tym przez okres zatrzymywania danych dozwolony przez obowiązujące prawo;
 4. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, będziemy je przechowywać przez czas niezbędny do realizacji takiego prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu skutecznej realizacji przez Państwa przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu.


7) Czy Shopee ujawnia dane osobowe osobom trzecim?


Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:


 1. inne spółki z naszej grupy, filie i podmioty zależne; 
 2. inni klienci korzystający z naszej Platformy, w tym Kupujący i Sprzedający, w zakresie niezbędnym do realizacji naszych Usług. Na przykład, jeśli zakupią Państwo przedmiot od Sprzedającego na naszej Platformie, przekażemy Państwa adres Sprzedającego, aby mógł przesłać Państwu przedmiot;
 3. wykonawcy, przedstawiciele, dostawcy usług i inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia naszej działalności. Należą do nich, m.in., podmioty świadczące usługi administracyjne lub inne usługi, np. firmy wysyłkowe, podmioty świadczące usługi logistyczne, finansowe, partnerzy reklamowi i marketingowi, firmy telekomunikacyjne, informatyczne, oraz centra danych;
 4. organy rządowe i regulacyjne, którym podlega Shopee;
 5. kupujący lub innego rodzaju następca prawny w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innego rodzaju sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Shopee, przy założeniu kontynuowania działalności lub w związku z upadłością, likwidacją lub podobną procedurą, gdzie dane osobowe będące w posiadaniu Shopee dotyczące naszych Usług i użytkowników należą do przenoszonych aktywów; lub też druga strona transakcji dotyczącej aktywów spółki, w którą to transakcję Shopee lub dowolny z jej podmiotów zależnych lub powiązanych są zaangażowani; oraz
 6. osoby trzecie, którym ujawnienie jest konieczne z jednego lub więcej powodów (jak wskazano w Punkcie 5 powyżej). 


Możemy udostępniać dane dotyczące użytkowników, w tym dane statystyczne i demograficzne, na temat naszych użytkowników oraz informacje na temat korzystania przez nich z Usług partnerom reklamowym oraz zewnętrznym dostawcom usług reklamowych, remarketingu i/lub innego rodzaju usług programowania.


Jak wskazano w Regulaminie Świadczenia Usług Shopee, Użytkownicy będący w posiadaniu danych osobowych innego Użytkownika w wyniku korzystania z Usług („Strona Otrzymująca”) niniejszym zobowiązują się do: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do takich danych; (ii) zezwolenia Użytkownikowi, którego dane osobowe Strona otrzymująca zgromadziła („Strona Ujawniająca”) na usunięcie jego lub jej danych zgromadzonych w taki sposób z bazy danych Strony otrzymującej lub na wykonanie innych praw przyznanych takim Użytkownikom przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; oraz (iii) zezwolenia Stronie Ujawniającej na sprawdzenie, jakie informacje zostały na jej temat zgromadzone przez Stronę Otrzymującą, w każdym przypadku (ii) i (iii) powyżej postępując zgodnie z zapisami i wymogami obowiązującego prawa.


Niezależnie od powyższych postanowień Sprzedający zachowają zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO oraz, w odniesieniu do wszelkich danych osobowych Kupującego otrzymanych od Shopee, (i) Sprzedający nie mogą wykorzystywać danych osobowych Kupujących z wyjątkiem uzasadnionej konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania Kupujących oraz przeprowadzenia, odniesienia się do transakcji, przetworzenia jej, obsługi lub sfinalizowania bez uprzedniej zgody Kupującego lub innej stosownej podstawy prawnej; (ii) powstrzymać się od nawiązywania kontaktu z Kupującymi, wykorzystując takie informacje poza Platformą; (iii) nie mogą ujawniać takich danych osobowych Kupujących jakimkolwiek nieuprawnionym osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego lub innej stosownej podstawy prawnej; (iv) zapewnią wystarczające środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe każdego Kupującego znajdujące się w ich posiadaniu oraz do usunięcia lub zanonimizowania takich danych, gdy przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania; oraz (v) poinformują Inspektora Ochrony Danych Shopee, wysyłając wiadomość na adres dpo.pl@shopee.com w przypadku potencjalnego naruszenia danych osobowych (zgodnie z definicją w RODO) lub innego rodzaju utraty danych takiego Kupującego.


Google Analytics. Nasza Platforma korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Ireland Limited („Google”), która monitoruje ruch na stronie internetowej i dostarcza na jego temat raporty. Google używa zgromadzonych danych do śledzenia i monitorowania tego, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza Usługa. Te dane udostępniane są innym usługom świadczonym przez Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do skontekstualizowania i spersonalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Mogą Państwo zdecydować, aby Państwa aktywność w Usłudze nie była dostępna dla Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Więcej informacji na temat działań dotyczących prywatności w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie Google Prywatność i Warunki


YouTube. Shopee umożliwia Państwu udostępnianie wideo z serwisu YouTube przy pomocy funkcji Shopee Livestream. W tym celu Shopee korzysta z Usługi interfejsu API YouTube udostępnionej przez Google Ireland Limited. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników dotyczą korzystania przez nich z funkcji serwisu YouTube i zawarte są w warunkach Google Prywatność i Warunki.


Facebook. Możemy przetwarzać dane statystyczne na temat Państwa aktywności na naszych profilach. W związku z tym Shopee i Facebook Ireland Limited działają jako współadministratorzy w odniesieniu do Państwa danych przetwarzanych w celach statystycznych. Umowy określające zakres  współadministrowania, w tym zasady dotyczące odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych można znaleźć tutaj. Zgodnie z tymi zasadami Facebook Ireland Limited zobowiązuje się do przyjęcia głównej odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach statystycznych oraz za zapewnienie zgodności ze wszelkimi obowiązującymi wymogami określonymi w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w tych celach.


8) Czy prowadzimy działania polegające na profilowaniu?


Informacje na temat korzystania przez Państwa z naszych Usług i stron/y gromadzimy przy pomocy plików cookie i innych technologii (szczegółowe informacje w Punkcie 11 poniżej), oraz analizując dokonywane przez Państwa zakupy. Następnie używamy tych informacji do stworzenia profilu Państwa zainteresowań na podstawie produktów, które w naszej opinii były dla Państwa interesujące (np. ponieważ zakupili Państwo dany produkt, lub dodali go do koszyka), a także produktów, które inni użytkownicy o zainteresowaniach podobnych do Państwa uznali za interesujące. Na podstawie tego profilu zainteresowań możemy dostosować swoje materiały marketingowe, zastępując treści ogólne materiałami bardziej dostosowanymi do Państwa zainteresowań (np. możemy prezentować Państwu produkty, które w naszej opinii mogą się Państwu bardziej spodobać niż produkty z oferty ogólnej).


9) Czy są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych?


Co do zasady prawo nie wymaga od Państwa podawania nam swoich danych osobowych i jest to dobrowolne. W wyjątkowych przypadkach, gdy taki obowiązek istnieje, poinformujemy Państwa o tym podczas przyjmowania danych osobowych.


Zawierając z nami umowę, mogą być Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, aby umowa mogła zostać sfinalizowana. Wymagane kategorie danych osobowych zostaną przez nas wyróżnione. Jeśli w takich przypadkach nie zgodzą się Państwo na podanie swoich danych osobowych, może się okazać, że zawarcie umowy nie będzie możliwe lub niektóre funkcje naszych Usług mogą nie być dla Państwa dostępne.


10) Czy Shopee będzie przekazywać dane osobowe poza EOG?


Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym spółkom z naszej grupy, a także, m.in. partnerom, dostawcom i podwykonawcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Podmioty otrzymujące Państwa dane osobowe mogą być zlokalizowane w Singapurze. 


W takich przypadkach wdrażamy specjalne środki bezpieczeństwa, dokładając wszelkich starań, by dane zostały przekazane do kraju uznanego przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (lista dostępna tutaj) lub podpisując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz, w stosownych przypadkach, wdrażając dodatkowe środki umowne, techniczne i organizacyjne (mogą Państwo otrzymać kopię takich klauzul lub innych środków bezpieczeństwa, kontaktując się z nami w sposób wskazany w Punkcie 2 powyżej). 


11) Pliki cookie i inne technologie 


Czym są pliki cookie? 


Shopee oraz jej autoryzowani usługodawcy i partnerzy reklamowi (osoby trzecie) mogą co pewien czas używać plików cookie lub innych technologii, aby umożliwić nam lub osobom trzecim gromadzenie lub udostępnianie informacji w związku z korzystaniem przez Państwa z Usług lub stron/y. 


Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu, często zawierające anonimowy, unikalny identyfikator. Używamy również innego rodzaju narzędzi (np. sygnalizatorów sieciowych oraz, w przypadku aplikacji, pakietów programistycznych (zwanych często zestawami SDK, ang. software development kit)), które mają podobne zadanie, co pliki cookie, i które pozwalają nam monitorować i udoskonalać nasze Platformy i komunikację poprzez e-mail. Odniesienie do plików cookie w niniejszej Polityce obejmuje również tego rodzaju podobne technologie. Pliki cookie pomagają nam udoskonalać naszą Platformę i oferowane Usługi, oferować nowe usługi i funkcje, i/lub umożliwiają nam i naszym partnerom reklamowym prezentowanie Państwu treści bardziej adekwatnych, w tym poprzez remarketing, a także dokonywanie analiz i monitorowanie sposobu używania Usług i stron/y.


Jakich plików cookie używamy i jakiego rodzaju informacje one gromadzą? 


 1. Niezbędne pliki cookie sprawiają, że Platformy można używać, tzn. umożliwiają działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie czy dostęp do zabezpieczonych obszarów Platformy. Bez takich plików cookie Platforma nie może działać prawidłowo. Używanie tego rodzaju plików cookie nie wymaga zgody użytkownika.


 1. Wymagane pliki cookie są niezbędne do działania podstawowych funkcji. Bez tych plików nie byłoby możliwe świadczenie żądanych przez Państwa Usług, takich jak dodawanie przedmiotów do koszyka. Jeśli pliki te zostaną wyłączone, niektóre części Platformy lub Usług nie będą działać w Państwa przypadku, np. dodawanie przedmiotów do koszyka lub przejście do płatności.


 1. Analityczne pliki cookie pomagają nam udoskonalać lub optymalizować doświadczenia klientów. Dzięki nim jesteśmy w stanie zmierzyć interakcje odwiedzających z Platformą i Usługami, ponadto korzystamy z tych informacji, aby poprawić doświadczenia użytkowników oraz działanie Platformy i Usług. 


Pliki cookie tego rodzaju są używane do gromadzenia informacji technicznych, takich jak ostatnia data odwiedzin na Platformie, liczba przejrzanych stron, części Platformy, na które Państwo klikają oraz ilość czasu pomiędzy kliknięciami.


 1. Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne, ale umożliwiają działanie różnych użytecznych funkcji na naszej Platformie.


Na przykład tego rodzaju pliki gromadzą informacje o Państwa interakcjach z naszymi Usługami lub usługami dostępnymi na Platformie i mogą być używane na Platformie, aby zapamiętane zostały Państwa preferencje  (np. wybrany język), zainteresowania oraz sposób prezentowania Platformy (w tym rozmiar czcionki). Aby stosować tego rodzaju pliki cookie, prosimy Państwa o wyrażenie zgody, gdy poproszą Państwo o realizację określonej Usługi. 


 1. Reklamowe pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat zwyczajów przeglądania, aby reklamy mogły być lepiej dopasowane do Państwa oraz Państwa  zainteresowań. Są one także stosowane po to, aby ograniczyć liczbę wyświetleń danej reklamy i pomóc zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej.  Informacje zebrane w ten sposób możemy udostępniać innym podmiotom, które pomagają nam zarządzać reklamami internetowymi – więcej informacji znajduje się w części „Podmioty zewnętrzne” poniżej.


 1. Pliki cookie mediów społecznościowych są wykorzystywane, gdy udostępniają Państwo informacje przy użyciu przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „Lubię to” na naszej Platformie, lub też gdy wchodzą Państwo w interakcję z naszymi treściami na portalu lub poprzez portal społecznościowy, np. Facebook czy Twitter. Tego rodzaju pliki cookie gromadzą informacje na temat Państwa interakcji z witryną za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. czy mają Państwo na danym portalu społecznościowym konto oraz czy są Państwo na nim zalogowany, gdy podejmuje Państwo interakcję z treściami zamieszczonymi w witrynie. Informacje te mogą być powiązane z działaniami ukierunkowanymi/reklamowymi.


Stosujemy: 


 1. pliki cookie sesyjne, które pozostają na Państwa urządzeniu do czasu opuszczenia przez Państwa Platformy lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
 2. pliki cookie trwałe, które pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas lub do momentu manualnego usunięcia ich przez Państwa.


Podmioty zewnętrzne


W wyniku korzystania z naszej Platformy przechowywane mogą być pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Może to mieć miejsce, gdy część Platformy, jaką Państwo odwiedzają, korzysta z narzędzi analitycznych lub służących do automatyzacji/zarządzania marketingiem należących do podmiotów zewnętrznych, lub zawiera treści wyświetlane z witryny zewnętrznej, np. YouTube czy Facebook (jak wskazano powyżej). Powinni Państwo zapoznać się z politykami dotyczącymi prywatności oraz plików cookie tych serwisów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób stosują one pliki cookie i czy Państwa pliki cookie zostaną przekazane do kraju trzeciego. Listę podmiotów zewnętrznych, które zamieszczają swoje pliki cookie można znaleźć poniżej:


 1. Facebook informacje dostępne tutaj 
 2. Google informacje dostępne tutaj


W jaki sposób mogą Państwo zarządzać tymi technologiami?


Pliki cookie stosujemy, aby móc prowadzić naszą Platformę i Usługi, oraz w innych celach szczegółowo opisanych powyżej. Pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia Usług, są zawsze aktywne. 


Mogą Państwo dokonać wyboru dotyczącego przechowywania plików cookie na urządzeniu lub uzyskiwania dostępu do takich plików cookie przez nas lub osoby trzecie za pomocą ustawień przeglądarki. Korzystając z naszej Platformy bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez nas lub podmioty trzecie.


Plikami cookie można zarządzać, w tym odrzucać je, blokować ich dalsze stosowanie lub usuwać pliki cookie już przechowywane na Państwa urządzeniu przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że ograniczenie lub zablokowanie niektórych plików cookie może ograniczyć pewne funkcjonalności Usług lub uniemożliwić ich działanie. 


Instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć poniżej:


Google Chrome 

Apple Safari 

Microsoft Edge 

Mozilla Firefox 

Opera


Jeśli chcieliby Państwo uniknąć plików cookie w wiadomościach e-mail, mogą Państwo sprawdzić ustawienia w używanym programie do odczytu wiadomości e-mail i wyłączyć funkcję, która pozwala na otwieranie obrazów zewnętrznych lub nie klikać na otrzymane linki.

Więcej informacji na temat plików cookie oraz zarządzania nimi można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl


12) Jakie przysługują Państwu prawa?


Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:


 1. prawo dostępu – mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, uzyskać dostęp do takich danych oraz poprosić o pewne informacje na temat ich przetwarzania;


 1. prawo do sprostowania danych – jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie;


 1. prawo do usunięcia – w pewnych sytuacjach (określonych w RODO) mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, np. jeśli już ich nie potrzebujemy, aby osiągnąć cel, w którym zostały zebrane i były przetwarzane lub jeśli przetwarzaliśmy je niegodnie z prawem. Państwa prośba może zostać przez nas odrzucona z konkretnych powodów (wskazanych w RODO), np. jeśli potrzebujemy tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi;


 1. prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych sytuacjach (określonych w RODO) mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład jeśli kwestionują Państwo ich poprawność lub skorzystali Państwo ze swojego prawa do sprzeciwu, a my dokonujemy oceny, czy taki sprzeciw jest zasadny;


 1. prawo do przenoszenia danych – jeśli przekazali Państwo nam swoje dane osobowe, a my przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Państwa zgodę lub ponieważ jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, wówczas mogą Państwo poprosić nas o dostarczenie tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i do przekazania ich innemu administratorowi;


 1. prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w związku z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku będziemy zmuszeni zaprzestać przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody jego kontynuowania lub jeśli przetwarzanie jest konieczne w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem, wówczas w przypadku Państwa sprzeciwu, zawsze będziemy musieli zaprzestać przetwarzania danych do takich celów.


 1. prawo do złożenia skargi – jeśli kwestionują Państwo sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


 1. prawo do wycofania zgody – jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie